Aula Magna Aula Magna “Valeria Spada” – Dipartimento di Economia – “Valeria Spada” Dipartimento di Economia

                                                                                                              Via Romolo Caggese,1 – Foggia